Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

devlet memurları yıllık izin hesabı
T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 1995/4297 K. 1998/2646 T. 5.11.1998 ÖZEL KURUMDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELER ( Devlet Memurunun Yıllık İzin Süresi Bakımından Dikkate Alınmaması )- DEVLET MEMURUNUN YILLIK İZİN SÜRESİ ( Özel Kurumda İşçi Olarak Çalışılan Sürelerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı ) 657/m.102 ÖZET :Özel şahsa ait bir fabrikada işçi statüsünde geçen hizmet süresi ilgili...
Read More
Devlet memurlarının yıllık ücretli izin hakkı da tıpkı işçilere tanınan yıllık izin hakkı gibi anayasal temelli bir dinlenme hakkıdır. Çalışanlara tanınmış olan yıllık izin hakkının anayasal dayanağını T.C. Anayasası’nın 50. maddesi oluşturmaktadır. İlgili hükümde “…Dinlenmek, çalışanların hakkıdır…” ifadeleri yer almaktadır. Hemen akabinde gelen fıkrada ise “…ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir…” ifadesine yer...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim