Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

Dernekler Kanunu m.32
Her tacir TTK m.82’ye göre 10 yıl süreyle kanun maddesinde belirtilen ticari defterleri, mali tabloları, ticari mektupları ve defterlere yapılan kayıtları saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar....
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim