Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

Deniz Ticaret
Bir kıymetli evrak olması ve tedavül kabiliyeti bulunması sebebiyle konişmento, her el değiştirmesinde söz konusu konişmento her haklı hamil lehine akdedilmiş yeni bir sözleşme niteliğinde olacaktır. Bu nedenle yanlış konişmento tanzim etmesi durumunda taşıyanın sorumluluğu borçlar hukuka dayalı bir sorumluluk olan culpa in contrahendo sorumluluktur. Kısaca culpa in contrahendo sorumluluk sözleşme görüşmeleri esnasındaki kusurlu hareketten...
Read More
Deniz Ticaret Hukuku – Geminin Haczi   Türk Ticaret Kanunu’nda gemi alacaklarından para ve teminat alacaklarını himaye altına almak amacıyla geminin ihtiyati haciz müessesesi öngörülmüş olup ihtiyari tedbir müessesesi kabul edilmemiştir. TTK MADDE 1353 Deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sadece ihtiyati haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyati tedbir konulması veya...
Read More
Deniz Ticaret Hukukunda Çatma   TTK MADDE 1286 (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. (2) Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim