Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

delil
Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu   HMK MADDE 201 Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 6.640,00 Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. Kanuna göre senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm...
Daha Fazla Bilgi Al
Mail – Sms – Whatsapp Mesajlarıyla Alacağın İspatı   Herhangi bir yazılı senet, sözleşme ve belge karşılığında olmaksızın tarafların kendi aralarındaki sözlü anlaşmalarıyla ortaya çıkan borç ilişkilerinin ispatlanması hususu günlük hayatta sıkça karşımıza çıkabilen bir durumdur. Bu konuyu yasal mevzuatlar ve Yargıtay İçtihatları çerçevesinde açıklayacağız. Mesaj ve mail kayıtlarının niteliği bakımından verilen Yargıtay kararlarına göre...
Daha Fazla Bilgi Al
Senetle İspat Zorunluluğu   Günlük hayatta sıkça karşılaşılabilen sorunlardan biri de kişilerin kendi aralarında sözlü olarak kararlaştırdıkları alacak vs. haklarını ispatlayamamaları ve bu sebeple hak kaybı yaşamalarıdır. Zira hukukumuzda bazı durumlar açısından özel ispat şartları aranmaktadır ve bu şartı taşımayan belgelerin ispat aracı olarak kullanılmasına imkân tanınmamaktadır. Bu yazımızda da kanunlarımızda bunun bir örneği olan...
Daha Fazla Bilgi Al
İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu   T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2016/17771 K. 2016/17890 T. 31.10.2016 • İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Belirtilen Bildirim Süresiyle İşçiye Verilmesi Zorunlu Yeni İş...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim