Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

cirantaya protesto
Senetle İcra Takibi Senetler icra takibine konulurken kambiyo vasfına sahip olup olmadığına göre farklı işlemlere tabi tutulurlar. Bir senedin kambiyo senedi vasfında olması için Türk Ticaret Kanununda belirtilen birtakım zorunlu unsurların varlığı aranır. Senedin bir kambiyo senedi olduğu anlaşılırsa “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takip” başlatılacaktır. Şayet senet kambiyo senedi değilse, adi senet olarak...
Read More
İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş ve Sonradan Yenilenmiş Olan Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı – Davanın İkinci Defa Takipsiz Bırakılması İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği   T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14644 K. 2017/170 T. 13.1.2017 • HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim