Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

çekin kaybolması
Emre Yazılı Senedin Zıyai Ve İptali Bu yazımızda kıymetli evrak niteliğinde olan emre yazılı senetlerin ziyaı durumunda senedin iptali işlemine ve diğer hukuki imkânların kullanılmasına ilişkin hukuki prosedürleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anlatacağız. Söz konusu hukuki başvurular senedi eline geçiren kişinin bilinmesi veya bilinmemesi durumuna göre farklılık arz etmektedir. Bu başvurulardan önce senedi...
Read More
Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda çeki kaybetmesi ya da çekin yanması, yırtılması, karalanması, zarar görmesi halinde işlevini yitirmesidir. Bu gibi durumlarda çek hamili, kendi güvenliğini sağlamak ve hak kaybına uğramamak için...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim