Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

çek tazminatı
        Çek İcra Takibi   Ticari hayat içerisinde en sık kullanılan ödeme araçlarından biri de şüphesiz ki çeklerdir. Bu sebeple çek keşide edildikten sonra ödenmeme durumuna da oldukça sık rastlanılmaktadır. Dolayısıyla bu yazımızda ödenmeyen, karşılıksız kalan bir çek konusu alacağa ilişkin icra takibini açıklayacağız. Keşide edilerek lehtara teslim edilen çek, ibraz süresi...
Read More
TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bunun yanında hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin edecektir. 6762 sayılı TTK’nın 695/3 maddesinde %5 oranında olan çek tazminatı, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK ile...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim