Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

çek iptali davası
Çek iptali
Çek iptali davası konusu ticari hayatın akışı itibariyle sıkça gündeme gelmektedir. Kambiyo senedi olarak düzenlenen çek, tıpkı bono ve poliçe gibi bir çeşit kıymetli evraktır. Kambiyo senetlerinden biri olan çek Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenme alanı bulmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun yazıldığı dönemde kanun koyucu uygulamada esas olarak poliçenin kullanılacağını öngörmüş ve bu nedenle ayrıntılı olarak poliçeyi...
Daha Fazla Bilgi Al
Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda çeki kaybetmesi ya da çekin yanması, yırtılması, karalanması, zarar görmesi halinde işlevini yitirmesidir. Bu gibi durumlarda çek hamili, kendi güvenliğini sağlamak ve hak kaybına uğramamak için...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim