Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

çek davası
ÇEK İPTAL KARARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ TTK kapsamında düzenleme bulan kambiyo senetlerinden biri de çektir. Çek, hukuki niteliği itibariyle ticari iş ve işlemlerde çok yaygın şekilde kullanılan bir ödeme aracıdır. Bono ve poliçeden farklı olarak, ticari hayatta yaygın kullanımı dolayısıyla çekin zayi olması ve iptal prosedürünün bilinmesi önem arz etmektedir. Çek iptal kararı ve sonrasına...
Daha Fazla Bilgi Al
TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bunun yanında hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin edecektir. 6762 sayılı TTK’nın 695/3 maddesinde %5 oranında olan çek tazminatı, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK ile...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim