Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

çapraz aralanma
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması  Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak borç ilişkisinin dışında bir başka gerçek ya da tüzel kişiye karşı borç ilişkisinden doğan alacak hakkı ileri sürülemez. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi ise bunun istisnalarından biridir. Ticaret şirketlerinde...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim