Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

borçlunun haczedilen evi
Meskeniyet İddiası/Şikayeti   İcra takiplerinin aşamalarından birisi de şüphesiz ki haciz aşamasıdır. Kanunumuzda haciz işlemleri alacaklının alacağına kavuşması için yasal bir hak ve yetki kullanımı olarak düzenlenmekle birlikte bu hakkın kullanılması bakımından birtakım sınırlamalar da getirmiştir. Bu bağlamda İcra ve İflas Kanunu’nun 82.maddesinde haczedilemez mal ve haklar düzenlenmiştir.   İlgili maddenin 1. Fıkrasının 12 numaralı...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim