Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

bağımsız bölüm
Kat malikleri kendi bağımsız bölümleri üzerinde mülkiyet hakkında olduğu gibi tasarruf yetkisine sahiptir. Ortak yerler üzerinde ise diğer maliklerle birlikte arsa payları nazarında paylı mülkiyet hükümlerine göre tasarruf yetkisine sahiptirler. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümleri Üzerinde Sahip Olduğu Haklar Kat malikleri, malik olmuş oldukları bağımsız bölüm üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere Medeni...
Read More
Apartman yönetimi günümüzde kentleşmeyle birlikte gün içinde en çok karşılaştığımız problemlerden birisi haline geldi.  Kat maliklerinin giderlere katılma yükümlülüğü ve buna ilişkin sorumluluğunun ne olacağı meselesini de bu sebeple inceleme konusu yapacağız. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümleri, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle diğer kat maliklerini rahatsız...
Read More
T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/4681 K. 2020/37 T. 13.1.2020 ORTAK GİDER ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tespit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Davanın Tümden Kabulüne Karar Verilmesinin...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim