Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

arabuluculuk
Kira davalarında zorunlu arabuluculuk, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Kira davalarında zorunlu arabuluculuğun amacı, uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha az masrafla çözümlenmesini sağlamaktır. Arabuluculuk,...
Read More
İş Kanunumuzda iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılabileceği, işveren veya işçi açısından hangi durumların haklı neden teşkil ettiği gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca kanunumuz işveren karşısında daha güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma amaçlı iş güvenliği kuralları belirlemiş, işverenin iş sözleşmesini feshini bazı durumlar için sınırlandırmıştır. Kanunda işçiyi koruyan hükümler yer almakla birlikte buradaki koruma sınırsız değildir, işveren de...
Read More
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “dava şartı olarak arabuluculuk” hükümleri kapsamında, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarının açılmasından önce arabuluculuk müessesesine başvurulması artık zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmeden dava açılması durumunda dava karşı tarafa tebliğ edilmeden ve esasa girilmeden usulden...
Read More
Günlük hayatımızda belki de farkında olmadan en iç içe olduğumuz hukuk dallarından birisi olan “iş hukuku” alanında, işçi-işveren ilişkileri ön plandadır. Ülkemizde İş Kanunu’nda daha çok işçinin hakları koruma altına alınmıştır; bu kapsamda da iş davaları da işçiyi koruyan yapıya göre düzenlenmiştir. İşçi lehine düzenlenmiş olan bu kanunda işçiye işçilere eşit davranma, ücret alma, fazla...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim