Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

anonim şirket
Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar :ORTAKLARIN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN Türk Ticaret Hukukunda kanun koyucu anonim şirketi tanımlamış ve limited şirketi tanımlarken anonim şirketlere atıflarda bulunmuştur. Genel olarak anonim şirket ve limited şirket benzemekle birlikte anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklar mevcuttur. Anonim Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesinde; “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş...
Daha Fazla Bilgi Al
Anonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırılması   Anonim Şirket: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde hükmü şöyledir: “MADDE 329: Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Limited Şirket: TTK m. 573’e göre bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/8626 K. 2004/3655 T. 6.4.2004 • ANONİM ŞİRKET ( Açılan Fesih Davası Sırasında Terkin Edilen Şirketin İhyası Davası Açması için Davacıya Süre Verilmesi-İhya Gerçekleştikten Sonra Şirketin Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi ) • ŞİRKETİN FESHİ-TASFİYESİ-KAR PAYININ TESPİTİ ( Davalı Ortaklar Arasında Başlayan Uyuşmazlıklar Sonucu Zarar Görmesi Nedeniyle ) • ŞİRKET TÜZEL...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim