Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

alacağın temliki
Alacağın Devri/Temliki   TBK MADDE 183 Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez.   Alacaklının belirli bir alacağını, borçlunun rızasına gerek olmaksızın yazılı bir...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim