Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

aile konutundaki ipoteğin kaldırılması
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/2-2056 K. 2015/1201 T. 15.4.2015 MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI KREDİYE TEMİNAT OLARAK AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI ( Çocukların Anne Baba İle Aynı Çatı Altında Oturduğu/İpotek İşlemi Sırasında Davacı Eşin Açık Rızasının Alınmadığı – Müşterek Çocukların Kullandığı Krediden ve İpotek İşleminden Davacı Eşin Haberdar Olmadığını Kabul Etmenin Hayatın Olağan Akışına Aykırı...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim