Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

aile konutu şerhi
Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiyle düzenlenmiş olan malik olan eşin tasarruflarına karşın aileyi korumayı amaçlayan bir düzenlemedir. İlgili hükme göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu yazımızda yalnızca aile konutu şerhinin niteliği ve...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/2-2056 K. 2015/1201 T. 15.4.2015 MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI KREDİYE TEMİNAT OLARAK AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI ( Çocukların Anne Baba İle Aynı Çatı Altında Oturduğu/İpotek İşlemi Sırasında Davacı Eşin Açık Rızasının Alınmadığı – Müşterek Çocukların Kullandığı Krediden ve İpotek İşleminden Davacı Eşin Haberdar Olmadığını Kabul Etmenin Hayatın Olağan Akışına Aykırı...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1311 K. 2019/4071 T. 4.4.2019 AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEBİ ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyecek Olup Aile Konutunu Devredemeyip Hakları Sınırlayamayacağı/Aile Konutu Şerhi “Konulmuş Olmasa da” Eşlerin Birlikte Yaşadıkları Aile Konutu Üzerindeki Fiil Ehliyetlerinin Sınırlandırıldığı – Sınırlandırmanın “Emredici” Nitelikte...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim