Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

aile kontu şerhi işlenmesi talebi
Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiyle düzenlenmiş olan malik olan eşin tasarruflarına karşın aileyi korumayı amaçlayan bir düzenlemedir. İlgili hükme göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu yazımızda yalnızca aile konutu şerhinin niteliği ve...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/2-2056 K. 2015/1201 T. 15.4.2015 MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI KREDİYE TEMİNAT OLARAK AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI ( Çocukların Anne Baba İle Aynı Çatı Altında Oturduğu/İpotek İşlemi Sırasında Davacı Eşin Açık Rızasının Alınmadığı – Müşterek Çocukların Kullandığı Krediden ve İpotek İşleminden Davacı Eşin Haberdar Olmadığını Kabul Etmenin Hayatın Olağan Akışına Aykırı...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim