Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

adi iştirak
Hacze İştirak borçlunun birden fazla alacaklısı olduğu durumda malvarlığının tüm borçlarını karşılayamayacak olması halinde alacaklıların başvuracağı hukuki bir yoldur.  Borçlusuna ait bir malı daha önce haczettiren bir alacaklının bu haczine, aynı borçlunun diğer alacaklılarının hangi koşullarla hacze iştirak edebilecekleri İcra ve İflâs Kanunu’nun 100 ve 101 ve 268. maddeleri ile 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim