Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

aciz
Tasarrufun iptali davası icra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin tasarruflarını, mal kaçırma saiki ile yaptığını iddia ederek iptalini talep etmesidir. Bir tür eda davasıdır. İşlem geçerlidir, muvazalı işlem olduğu iddia edilerek tasarrufun iptali davası açılamamaktadır. Alacaklı tarafından borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açılan bir dava türüdür. İİK m. 277 ve...
Daha Fazla Bilgi Al
Aciz vesikası nedir, hangi şartlarda alacaklıya aciz vesikası verileceği gibi hususlar İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. İİK.m.143/1: Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası, düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim