Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

açıklayıcı şerh
Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiyle düzenlenmiş olan malik olan eşin tasarruflarına karşın aileyi korumayı amaçlayan bir düzenlemedir. İlgili hükme göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu yazımızda yalnızca aile konutu şerhinin niteliği ve...
Read More
icra hukuku
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1311 K. 2019/4071 T. 4.4.2019 AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEBİ ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyecek Olup Aile Konutunu Devredemeyip Hakları Sınırlayamayacağı/Aile Konutu Şerhi “Konulmuş Olmasa da” Eşlerin Birlikte Yaşadıkları Aile Konutu Üzerindeki Fiil Ehliyetlerinin Sınırlandırıldığı – Sınırlandırmanın “Emredici” Nitelikte...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim