Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

5510 sayılı kanun
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesine göre meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” olarak tanımlanmıştır. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları(sağlık bakanlığına bağlı...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim