DOĞRUDAN MERNİS ADRESİNE ÇIKARILAN TEBLİGAT MUHATABIN SAVUNMA HAKKINI KISITLAR NİTELİKTEDİR