Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Destekten yoksun kalma tazminatı, adından da anlaşıldığı üzere ölen kişinin desteğinden yararlanan kişilerin ölüm sebebiyle destekten yoksun kalması sonucunda talep edecekleri tazminattır. Ölen kişinin eşi, çocukları, annesi, babası ve destek alan herkes bu tazminatı talep edebilir. Destek, yalnızca nakdi destek olarak düşünülmemelidir. İş görme, hizmet gibi hallerde de desteğin varlığından söz edilir. Destekten yoksun kalma tazminatı, kişinin ölmesine haksız fiil yoluyla sebebiyet veren kişi/kişilerden talep edilir. Tazminat miktarı mahkemece yaptırılacak uzman bilirkişi incelemesi yoluyla belirlenecektir.

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 50 vd. maddelerinde gösterildiği üzere haksız fiil yoluyla kişinin ölümüne sebebiyet verilmesi halinde; cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasında ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin ölüm sebebiyle uğradığı kayıplar tazminat yoluyla talep edilebilir. Burada bahsedilen tazminat terimi maddi tazminat olarak anlaşılmalıdır. Manevi tazminat ise kişinin ölümü dolayısıyla yaşanan kederi ve acıyı hafifletilmesi açısından düzenlenmiştir. Dolayısıyla manevi tazminat miktarı tatmin duygusuna hizmet ettiğinden miktar olarak biraz sembolik kalabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, destekten yoksun kalma tazminatı ile aynı davada manevi tazminat talebi de öne sürülebilir.

 

Destekten yoksun kalma tazminaı davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkemeler ise, davalı/davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi, haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi, zararın meydana geldiği yer mahkemesi, zarar görenin (ölenin) yerleşim yeri mahkemesidir. Sayılan yetkili mahkemelerden herhangi birinin seçilerek davanın açılması mümkündür.

Destekten yoksun kalma tazminaı davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkemeler ise, davalı/davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi, haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi, zararın meydana geldiği yer mahkemesi, zarar görenin (ölenin) yerleşim yeri mahkemesidir. Sayılan yetkili mahkemelerden herhangi birinin seçilerek davanın açılması mümkündür.

 

Destekten yoksun kalma tazminatının zamanaşımı süresi zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 2 (iki) yıldır. Ancak her halde haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) yıl geçmesiyle zamanaşımı süresi dolacaktır.

Bu yazımızda Destekten yoksun kalma tazminatı konusunu inceledik. Bu konuda veya diğer herhangi bir konuda profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

whatsappdestek iletişim