Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Covid-19’un İş Yeri Kiralarına Etkisi

İŞ YERİ KİRA BORÇLARINDAN DOLAYI TAHLİYE DAVASI

Değerli okuyucular 7226 sayılı Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca 01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kiraları dolayısıyla tahliye davası açılamayacaktır.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu düzenleme sadece iş yeri kiraları için geçerli olup, konut kiraları bu yasadan yararlanamaz.

Buradan hareketle konut olarak kiralanan ve aynı zamanda iş yeri olarak kullanılan  yerlerin bu maddeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz.

Ancak her ne kadar belirtilen döneme ait borçtan dolayı tahliye istenemezse de borcun ödenmesi her zaman istenebilir. Bununla birlikte çıkarılan yasa ile 15.06.2020 tarihine kadar icra takipleri durdurulduğu için takip harici diğer yollarla kira alacağının istenebileceği muhakkaktır. Bununla birlikte takip yasağının son bulduğu 15.06.2020’den sonra ise icra takibiyle alacağın tahsili yoluna gidilebilecektir.

Buna karşılık tahliye yasağının bitiş tarihi olan 30.06.2020 tarihinden sonra ki aylara ait oluşacak kira borçlarından dolayı hem icra takibi yapılabilecek hem de tahliye davası açılabilecektir.

Öte yandan yasak tarihinden sonra ödenecek kira borçlarında şayet ödemenin hangi aya ait olduğu belirtilmemişse bu borç eski aylara ait borçlara mahsup edilebilecek buna rağmen ödemenin hangi aya karşılık yapıldığı belirtilmişse ödeme bu aya sayılacak, kiraya veren bu ödemeyi eski aylara mahsup edemeyecektir.

Son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan sinema kafe, kıraathane, internet salonu ve genelgede sayılan diğer iş yerlerinin kira sözleşmesi bir anlamada askıya alınmış sayıldığı için kiracının bu geçici süre boyunca kira borcunu ödemekten kaçınabileceğine dair görüşler vardır. Buna gerekçe olarak kiraya verenin kusursuz dahi olsa  iş yerini kullanıma hazır halde bulunduramadığı için kiracının da kira ödeme borcunun bu dönemde son bulacağı düşüncesidir. Yalnız ileride olası hak kayıplarının oluşmaması için kiracının kiraya verene yazılı bir bildirimde bulunması yerinde olacaktır.

Öte yandan yasak döneminde kira borcunun son bulmayacağına dair aksi görüşler de mevcut olup ,ilerleyen süreçte yargıya intikal edecek uyuşmazlıkların sonucunda konu aydınlığa kavuşacaktır.

İlgili makalemizde Covid-19’un İş Yeri Kiralarına Etkisi konusunu işledik. Daha detaylı bilgi için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim