Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Pandemide İş Yeri Kiralarının Ödenmemesi

7226 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca 01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kiraları dolayısıyla tahliye davası açılamayacaktır.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu düzenleme sadece iş yeri kiraları için geçerli olup, konut kiraları bu yasadan yararlanamaz.

Buradan hareketle konut olarak kiralanan ve aynı zamanda iş yeri olarak kullanılan  Home Office iş yerlerinin bu maddeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz.

Yasa ilgili iş yerlerinin sadece bu döneme ait borçlardan dolayı tahliye edilemeyeceğini belirtmiş olup, bu döneme ait kira borcunun belirtilen tarihler arası da dahil olmak üzere her zaman talep edilebilecektir.

Bununla birlikte çıkarılan yasa ile 15.06.2020 tarihine kadar icra takipleri yapılamayacağı için takip harici diğer yollarla kira alacağının istenebileceği muhakkaktır. Bununla birlikte takip yasağının son bulduğu 15.06.2020’den sonra ise icra takibiyle alacağın tahsili yoluna gidilebilecektir. (Şayet süre yeniden uzatılmaz ise)

Buna karşılık tahliye yasağının bitiş tarihi olan 30.06.2020 tarihinden sonra ki aylara ait oluşacak kira borçlarından dolayı icra takip yasağı kalkmış olacağından hem icra takibi yapılabilecek hem de tahliye davası açılabilecektir.

Bununla birlikte yasak sona erdikten sonra Mart-Haziran arası kira borçlarından dolayı tahliye davası açılıp-açılamayacağı konusu ise tartışmalı olup, Yasa maddesinin ifadesine bakıldığında bu döneme ait borçlardan dolayı 15.06.2020 tarihinden sonra da tahliye davası açılamayacağını düşünüyoruz.

Öte yandan yasak tarihinden sonra ödenen kira borçlarının hangi aya ait olduğu belirtilmemişse bu borç eski aylara ait borçlara mahsup edilebilecek buna rağmen ödemenin hangi aya karşılık yapıldığı belirtilmişse ödeme bu aya sayılacak, kiraya veren bu ödemeyi eski aylara mahsup edemeyecektir.

Son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan sinema kafe, kıraathane, internet salonu ve genelgede sayılan diğer iş yerlerinin kira sözleşmesi bir anlamada askıya alınmış sayıldığı için kiracının bu geçici süre boyunca kira borcunu ödemekten kaçınabileceğine dair görüşler vardır. Buna gerekçe olarak kiraya verenin kusursuz dahi olsa  işyerini kullanıma hazır halde bulunduramadığı için kiracının da kira ödeme borcunun bu dönemde son bulacağı düşüncesidir. Yalnız ileride olası hak kayıplarının oluşmaması için kiracının kiraya verene yazılı bir bildirimde bulunması yerinde olacaktır.

Öte yandan yasak döneminde iş yeri kira borcunun son bulmayacağına dair aksi görüşler de mevcut olup ,ilerleyen süreçte yargıya intikal edecek uyuşmazlıkların sonucunda konu aydınlığa kavuşacaktır.

Bu dönemde kira borcunun ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılamayacağı ve hatta 15.06.2020 tarihine kadar da icra takibi yapılamayacağı  için yargı kararları neticesine göre kira hareket etmek bir çözüm olabilir.

Ya da belirtilen tarihler arasında kira borcu ödenmiş olsa bile kiracının fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak ödeme yapması halinde ileride işbu döneme ait kiraların ödenmemesi yönünde yargı kararlarının çıkması halinde ileride sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ödediği kira bedelini iade alabilecektir.

Yine son olarak bu dönemde salgın hastalığın iş yerlerine olan olumsuz etkisi sebebiyle BK 138.madde gereğince sözleşmenin uyarlanması yoluna da gidilebileceğini söylemek mümkün.

 

 

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim