Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Cinsel Taciz Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. TCK.m.105’e göre; “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

            Cinsel taciz suçunun faili hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülebilmesi için mağdurun şikayeti aranmaktadır. Mağdurun sanıktan şikayetçi (müşteki) olmaması halinde fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülemez. Ancak aşağıda yer almakta olan suçun nitelikli halleri söz konusu ise şikayette bulunulmaması halinde dahi ilgili makamlarca suç hakkında re’sen (kendiliğinden) soruşturma ve kovuşturma işlemleri yürütülür.

            Cinsel taciz suçu sık sık diğer suçlarla karıştırılmaktadır (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu). Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Bu durumda mağdurun şikayeti üzerine fail cezalandırılacaktır.

 

II.SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ GÖRÜNÜMÜ

Cinsel taciz suçu,

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Teşhir suretiyle,

işlenirse fail hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Yukarıda sayılan haller suçun nitelikli halleri olarak adlandırılmaktadır. Nitelikli haller düzenlenirken, özellikle suçun işlenişini kolaylaştıran ve mağdur üzerinde güven yaratan unsurlar ele alınmıştır.

İşlenen suç dolayısıyla mağdur; işini bırakmış ise, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Bu haller ise suçun neticesi itibariyle ağırlaştığı hallerdir. Mağdurun suç teşkil eden davranış sonrasında bu davranış sebebiyle maruz kaldığı etkilerden dolayı bu hallerde de suçun cezai yaptırımı düzenlenmiştir.

 

III.SUÇ TEŞKİL EDEN FİİL

Cinsel taciz, tanım olarak bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden; yazılı, sözlü veya görsel yolla rahatsız edici ve cinsel amaçlı her türlü harekettir. Örneğin, mağduru telefonla arayıp kendisi hakkındaki cinsel arzularını anlatan kişi bu suçu işlemiştir dolayısıyla fail olarak adlandırılır. Yine yolda yürüyen mağdura cinsel arzularını açığa vurmak suretiyle laf atan şahıs da bu suçu işlemiş bir faildir.

Yukarıda suçun yazılı, sözlü veya görsel yolla işlenebildiğinden bahsetmiştik. Nitekim, mağdura cinsel organını göstermek veya internet aracılığıyla fotoğrafını göndermek de bu suçun işlendiği manasına gelmektedir.  

Suçun diğer suçlardan ayrımı bakımından vücut dokunulmazlığının ihlal edilmemesi hususunun önem arz ettiğinden bahsetmiştik. Burada anlatmak istediğimiz, kişinin vücut dokunulmazlığının cinsel yönden ihlal edilmemesidir. Yani, bir kimsenin kolundan tutulup çekilmesi cinsel arzular ile bağdaşmadığı ölçüde bu suçun işlendiğini göstermez. Örneğin yoldan geçmekte olan bir şahsın çantasını düşürmesi üzerine kendisinin kolundan tutup “çantanız düştü bakar mısınız?” şeklinde hitap edilmesi bu suçun unsurlarını taşımadığından suç olarak nitelendirmez. Ancak daha sonra çantanın verilmesi esnasında veya şahıs ortamdan ayrılmakta iken cinsel arzuların açıklanması halinde suç işlenmiş olacaktır. Önem arz eden bir diğer husus ise daha sonra gerçekleştirilen bu davranışın ilk davranıştan bağımsız olarak suç teşkil ettiğidir. Yani daha sonra mağduru cinsel taciz suçu kapsamına girmekte olan davranışlarıyla rahatsız eden failin ilk davranışı suç teşkil etmemektedir. Çünkü suç teşkil eden davranış daha sonra gerçekleşmiştir. Kişiye hitap manasına gelmek amacıyla cinsel nitelikte olmayan dokunma eylemi suç teşkil etmez.

Önceki YazıSonraki Yazı

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim