Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

        Çek İcra Takibi

 

Ticari hayat içerisinde en sık kullanılan ödeme araçlarından biri de şüphesiz ki çeklerdir. Bu sebeple çek keşide edildikten sonra ödenmeme durumuna da oldukça sık rastlanılmaktadır. Dolayısıyla bu yazımızda ödenmeyen, karşılıksız kalan bir çek konusu alacağa ilişkin icra takibini açıklayacağız.

Keşide edilerek lehtara teslim edilen çek, ibraz süresi içerisinde ödemeyi yapacak finans kuruluşuna ibraz edilerek ödeme talebinde bulunulur. Çek bedelinin karşılıksız olduğu tespit edilirse çekin arka kısmına karşılıksızlık kaydı düşülecektir. Bu durumda karşılıksız kalan çek bedelinin tahsili için “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takip” başlatılmalıdır.

 

Çek İbraz Süreleri

 • Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün,

 

 • Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içerisinde ilgili finans kuruluşuna ibraz edilmelidir.

 

İcra Takibinde Talep Edilebilecek Alacaklar

 • Karşılıksız Kalan Çek Bedeli
 • Çek Tazminatı: Çekin karşılıksız kalan tutarının %10’u çek tazminatıdır. Çek tazminatı borçlusu çekin keşidecisidir. Cirantaların çek tazminatından sorumluluğu yoktur.
 • Çek Komisyonu: Çek bedelinin binde 3’üni aşmayacak kadar komisyon bedeli talep edilebilir.
 • İbraz tarihinden icra takibi tarihine kadar işlemiş faiz talep edilebilir.

 

Yetkili İcra Dairesi

Birden fazla yetki kuralı mevcuttur ve seçimlik yetki söz konusu olduğundan alacaklı tarafından aşağıdaki yetkili icra dairelerinin herhangi birinde icra takibi başlatılabilir.

 • Çek keşide yerinde
 • Muhatap banka şube bankasının bulunduğu yerde
 • Borçlunun veya borçlulardan herhangi birinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki icra müdürlüğünde icra takibi başlatılabilir.

 

İcra Takibine İtiraz ve Ödeme Süreleri

 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde itiraz süresi 5 gün olmakla birlikte söz konusu itiraz İcra Mahkemesine yapılmalıdır. İcra dairesine yapılan itirazlar geçersizdir. İtiraz süresinin dolmasıyla icra takibi kesinleşecektir.
 • İcra takibine itiraz etmeyen borçlu 10 gün içinde ödeme yapmalı veya mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde sürenin dolması ile birlikte haciz aşamasına geçilecektir.
 • Söz konusu 5 ve 10 günlük süreler ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Bu yazımızda ödenmeyen, karşılıksız kalan bir çek konusu alacağa ilişkin çek icra takibi sürecini açıklamaya çalıştık. Daha detaylı bilgi için profesyonel ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts