Hafta İçi : 09:00-18:00
·

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Madde 48/5 hükmüne göre trafikte yapılan kontrol sonucunda hususi araçlar için 0.50 promilin üstünde diğer araçlarda 0.20 promilin üstünde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında idari para cezası ve ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınması yaptırımları uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddesine göre trafikte yapılan kontrol yani alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kollukça teknik cihazlar kullanılmaktadır. Bu teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu teknik cihazla ölçüm yapılmasına izin vermeyen kişiler en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Kandaki alkolü ölçmek amacıyla hastaneye gidilmesi durumunda şu husus unutulmamalıdır; Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/ dl (0,15 promil) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir.

Örneğin polisin teknik cihazla yaptığı ilk ölçümde promiliniz 0.60 çıkar ve siz 1 saat sonra hastaneye kan testi verdiğinizde bu kan testi sonucu alkol oranınız 0.45 çıkarsa polisin teknik cihazla yaptığı ölçüm doğrudur.Çünkü kandaki alkol oranı saatte 0.15 düşmektedir ve siz hastaneye gidene kadar 1 saat geçtiğinden kandaki alkol oranınızın 0.45 çıkması normaldir ve bu sonucu göre alkol cezası alırsınız.

ALKOL CEZASI SONUCU NE OLUR?

Hususi araç ile  0.50 promilin üstünde diğer araçlarda ise 0.20 promilin üstünde ilk defa  alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulur ve 1823 TL idari para cezası kesilir.

Hususi araç ile  0.50 promilin üstünde diğer araçlarda ise 0.20 promilin üstünde ikinci defa  alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıllığına el konulur ve 2286 TL idari para cezası kesilir.Eğer kişinin üç ve üçten fazla alkollü araç kullandığı tespit edilirse ehliyetine 5 yıl el konulur ve 3674 TL idari para cezası kesilir. Sürücüye 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezası da uygulanmaktadır. Sürücünün ehliyeti 5 yıl süreyle geri alındığı durumda 5 yılın sonunda sürücü psiko-teknik değerlendirmeye tutulur. Sürücü bu değerlendirmeden geçerse ve gerekli koşulları da sağlamış olursa sürücü belgesini geri alabilir.

Sürücü belgesi alınan sürücünün bu belgesini geri alabilmesi için belgeye el koymuş durumda olan trafik birimine ya da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

 

ALKOL CEZASI ADLİ SİCİLE İŞLER Mİ?

Alkollü araç kullanma sebebiyle ceza alan sürücülerin bu cezaları adli sicillerine işlemez. Çünkü alkollü araç kullanma sebebiyle alınan ceza bir kabahattir suç değildir.

Ancak kişi TCK Madde 179’a göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlerse ve bu suçtan dolayı yargılama yapılıp mahkumiyet hükmü verilirse bu durumda aldığı ceza sabıka kaydına işleyecektir.

ALKOL CEZASINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Kabahatler Kanunu Madde 27’de “İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.” hükmü bulunmaktadır.

Yani trafik cezasına itiraz süresi olan 15 günlük süre tutanağın ceza verilen kişiye verilmesinden itibaren tebliğ edilmiş sayılır ve süre başlar. Alkollü araç kullanma cezası yanında eğer bir de idari yaptırım kararı verilmişse kararı vermiş olan kolluk biriminin bulunduğu yer İdare Mahkemesine 60 gün içinde başvuru yapılabilir.

Trafik alkol cezalarına itiraz Sulh Ceza Mahkemelerine yapılmaktadır. Eğer yasal süre olan 15 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşmiş olur ve sürücü bu trafik cezasını ödemek zorunda kalır.

 

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim