MAKALELER

29 Nisan 2021

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Boşanma davası süresince belki de taraflar için en zorlu konulardan biri çocuklar üzerindeki velayet hakkının belirlenmesidir. Hakim çocuğun velayet hakkının kimde olacağını belirlerken titizlikle inceleme yapmak […]
26 Nisan 2021

GAİPLİK

 I.GİRİŞ Gaiplik, bir kimseden uzun süre haber alınamaması veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmasından bahisle mahkeme kararıyla ölmüş olabileceğinin kabul edilmesidir. Gaiplik kararı gerçek kişiler için verilebilmekte […]
21 Nisan 2021

ANLAŞMALI BOŞANMA

I.GİRİŞ Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik ölüm, gaiplik ve boşanma yoluyla sona ermektedir. Boşanma, eşler arasında anlaşma yoluyla veya çekişmeli yargılama sonucunda gerçekleşmektedir. Unutmamak gerekir ki […]
19 Nisan 2021

CİNSEL TACİZ SUÇU

I.GİRİŞ Cinsel Taciz Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. TCK.m.105’e göre; “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, […]
16 Nisan 2021

MİRASIN REDDİ

  I-GİRİŞ Miras, miras bırakanın malvarlığının külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesidir. Dolayısıyla tereke, aktif ve pasif olarak adlandırdığımız malvarlığı değerleri ve borçlarla birlikte mirasçılara intikal etmektedir. […]
15 Nisan 2021

KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM

  I.YÖNETİCİNİN BELİRLENMESİ Kat Mülkiyeti, ülkemizde nüfusun artması ve köyden kente göç hareketinin hız kazanması sonrasında büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sebeple kanun koyucu, 634 […]
5 Mart 2021

VASİYETNAMEDEN DÖNME VE VASİYETNAMENİN İPTALİ

  GENEL BİLGİLER Vasiyetname, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kişi, vasiyetname düzenleme konusundaki iradesini hukuk kuralları çerçevesinde açığa vurarak bir vasiyetname oluşturur. Vasiyetnamenin nasıl düzenleneceği konusunda […]
4 Mart 2021

EVLAT EDİNME

EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI Türk Medeni Kanunu madde 282’ye göre evlat edinme soybağının kurulmasının yollarından biridir. TMK ile evlat ilişkisinin doğumu mahkeme kararına bağlanmıştır. Kanun sistematiği doğrultusunda […]
3 Mart 2021

VASİYET

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına […]
2 Mart 2021

VELAYET

Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki […]
1 Mart 2021

KONKORDATO

Konkordato, 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması […]
26 Şubat 2021

ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir. Kusursuz sorumluluktan kasıt adam çalıştıranın bir kusuru olmasa bile çalıştırdığı kişinin üçüncü kişilere verdiği zararlardan […]